Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon torsdag 25. mai 2000 kl 20:00

Gamle Logen Store sal

Dietrichson, Mathilde (1837-1921)
Oppstilling med vinflaske, blomster og frukt 1890

Olje på lerret
99x69
Signert og datert nede t.h.: 1890 Mathilde Dietrichson

Auksjonert torsdag 25. mai 2000 kl 20:00

Vurdering
NOK 200 000

Usolgt

Mathilde Dietrichson hadde gjennom sine mange reiser i Europa med sin mann, kunsthistorikeren Lorentz Dietrichson, førstehånds kjennskap til europeiske kunststrømninger. I Europa var det en lang tradisjon for stillebenmaleriet, med oppstillinger av dødt vilt eller med oppstillinger av forskjellige frukter og gjenstander på et bord. Denne motivkretsen ble på 1800-tallet ansett som en meget passende syssel innenfor malerkunsten for kvinner. Mathilde Dietrichson malte for det meste portretter eller genrebilder, men kunne også, som her, konsentrere seg om rene oppstillinger for å arbeide med de forskjellige gjenstandenes stofflighet og tekstur.