Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Store sal

Ukjent, kunstner
Vinglass

Gråligglass
H: 20cm.
"Chrystal Desert". Nøstetangen, ca. 1750-60.

1 par. Forgylt gravering med eierinitial i kartusj: AL CL. På baksiden gravert med ordene: "Selskabs velgaaende" og "Søefartens Flor og Wellstand".

Auksjonert tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Vurdering
NOK 40 000–50 000

Tilslag NOK 72 000

LITTERATUR: Ada Polak: Gammelt norsk glass, Oslo 1983.

NØSTETANGENSTILEN betegner langt den viktigste kunstneriske innsats i den norske glassblåser-kunstens historie, og den bærer rokokkoens preg; den benytter seg fortrinnsvis av svungne og dreide linjer, og pointerer alt som er smidig, bøyelig og beveget i formene. S. 56. Et typisk trekk er som her den profilerte stetten med spiraldreide lufttråder inni.