Auksjon tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Norsk landskap

Radering
Usignert

Woll 298.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 18 000