Auksjon tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mannshode

Radering
Usignert

Woll 277 c).

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 13 000