Auksjon tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Andreas Schwarz

Radering
Usignert.

Woll 280.
Trykket nede t.h.: Runo Cassirer Verlag

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 10 000