Auksjon tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00
Grimdalen, Anne(1899-1961)
Harald Hardråde 1950

Bronserelieff
19,5x16
Signert og datert nederst: Anne Grimdalen 1952

På relieffet står: "Oslo Rådhus Harald Hardråde". Det høye relieffet i lys granitt henger på Oslo Rådhus' vestvegg.

Vurdering
NOK 3 000–5 000

Auksjonert tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 3 300