Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne

Auksjon torsdag 7. juni 2001 kl 18:00

Store Sal

Thygesen, Rudolph (1880-1953)
Modeller (Dobbeltakt, Komposisjon) 1914

Olje på lerret
160x153
Signert og datert nede t.h.: R. Th. 14.

UTSTILT:

Jubilæumsutstillingen 1914, annen opphengning. Kunstnerforbundet, Oslo 1923. Kunstnernes Hus, Oslo 1935 kat.nr. 20. Kunstnernes Hus, Oslo 1957 kat.nr. 29. Kunstnerforbundet, Oslo 1964, kat.nr. 58.

Auksjonert torsdag 7. juni 2001 kl 18:00

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Tilslag NOK 150 000

LITTERATUR: Ingeborg Wikborg: Rudolf Thygesen. Liv og værk med hovedvekt på årene 1899-1923, magistergradsavhandling, 2 bind, Oslo 1983, oeuvrekat.nr. 61, avbildet bind II.

I dette maleriet Modeller 1914 er det tydelig at Rudolph Thygesen var inspirert av Henri Matisses dekorative maleri. I sterke, rene farger er modellene sett mot en stilisert natur.