Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
P. A. Munchs grav i Roma

Litografi trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 492x380 mm Motivet: 270x215 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edvard Munch

1927
Woll 680.

Vurdering
NOK 30 000–40 000USD 3 300–4 500EUR 3 000–4 000

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 44 000