Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Hjørdis Gierløff 1914

Radering trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 402-405x258 mm Motivet: 235-238x160 mm
Signert og datert med blyant nede t.h.: E Munch 1914

Påtegnet av kunstneren med blyant nede t.h.: "(5)" (S?) "Pröve 2 Tilstand".

1913-14
Woll 438. Trykt av kunstneren.

Vurdering
NOK 50 000–70 000USD 5 600–7 800EUR 5 000–7 000

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 50 000