Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Gammel kvinne på benk

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 395x297 mm Motivet: 200x149 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1902
Woll 169 b).

Vurdering
NOK 40 000–60 000USD 4 500–6 700EUR 4 000–6 000

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 82 000