Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Den store torsken

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 334x433 mm Motivet: 122x171 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1902
Woll 187 a).

Vurdering
NOK 60 000–80 000USD 6 700–8 900EUR 6 000–7 900

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 72 000