Auksjon onsdag 24. november 2021 kl 18:00
Rian, Johs.(1891-1981)
Tanja 1972

Olje på lerret
101x81
Signert og datert nede t.v.: J Rian 72

Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden, på blindrammen: ""Tanja" 30. august 1972 J. Rian".

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert onsdag 24. november 2021 kl 18:00

Tilslag NOK 150 000