Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Dagen derpå

Radering trykket i brunsvart på tykt gulhvitt papir
Arket: 321-322x418-420 mm Motivet: 196x275 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1894
Woll 10.

Vurdering
NOK 300 000–400 000USD 33 500–44 600EUR 29 800–39 700

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 380 000