Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Det syke barn

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 628x449-451 mm Motivet: 363x269 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
Påtegnet av kunstneren på verso oppe på arket på tysk: Krankes Mädchen Kaltes Nadel 1894 (Syk pike Koldnål 1894).

1894
Woll 7 VI C.

Vurdering
NOK 700 000–900 000USD 78 100–100 400EUR 69 500–89 400

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 740 000