Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kristiania-Boheme II

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 388x495 mm Motivet: 275x373 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch
Påtegnet av kunstneren med blyant under signaturen, noe utvisket: avant lettre

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1895
Woll 16 IV.

Vurdering
NOK 300 000USD 33 500EUR 29 800

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 280 000