Auksjon fredag 19. november 2021 kl 10:00
Picasso, Pablo(1881-1973)
Aquatint 20 juillet 1968 II

Radering
Arket: 25x28,5 Motivet: 6x8,5
Datert i platen oppe på midten: 20.7.68 II.
Signert nede t.h.: Picasso

Nummerert nede t.v.: 6/50

Bloch 1691.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert fredag 19. november 2021 kl 10:00

Usolgt