Auksjon fredag 19. november 2021 kl 10:00
Kleiva, Per(1933-2017)
Stigende og fallende 1970

Serigrafi
Arket: 60,5x61 , Motivet: 50x50
Signert og datert nede t.h.: Per Kleiva -70

Påtegnet nede t.v.: serigrafi. prövetrykk
Påtegnet med tittel nede på midten

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert fredag 19. november 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 10 000