Auksjon torsdag 25. mai 2000 kl 20:00
Ancher, Michael(1849-1927)
Skagensfisker med sin pipe

Olje på lerret
32x27
Signert oppe t.h.: MA

Påtegnet med tittel på baksiden.

Utstilt:

?, kat.nr. 10 med tittel: Gammel Skagensfisker.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert torsdag 25. mai 2000 kl 20:00

Tilslag NOK 72 000

LITTERATUR: Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo 1991.

Michael Ancher var en av "Skagens-malerne". Han var dansk og regnes i Danmark med blant de store realister i dansk malerkunst sammen med sin kone Anna, født Brøndum, og Peter Severin Krøyer. Han kom til Skagen første gang i 1874 og kom siden til å oppholde seg der meget. Kunstnerisk lot han seg inspirere både av Krøyer og Christian Krohg. I en rekke realistiske bilder gjengav han fiskernes liv med malerisk kraft og alvor. Skildringene er foretatt med utpreget sans for monumental virkning. Denne virkning kan spores også i denne studien av en fisker som er stilt opp direkte for vårt blikk, ikke noe får distrahere fra vårt møte som tilskuer med denne fiskerens værbitte ansikt.