Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne

Auksjon torsdag 7. juni 2001 kl 18:00

Store Sal

Kjær, Anders (1940-)
Uten tittel XXXX 1981

Olje på lerret
100x135
Signert nede t.h.: Kjær

Påtegnet på baksiden, på blindrammen: "Uten tittel XXXX" Anders Kjær -81.

Auksjonert torsdag 7. juni 2001 kl 18:00

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Tilslag NOK 74 000

LITTERATUR: Gunnar Sørensen: Anders Kjær, Oslo 1991.

Anders Kjær malte i 1970-årene og som her i begynnelsen av 1980-årene flere bilder med motorvei som motiv. Det var i den tiden han forlot en abstrakt modernisme og utviklet sitt maleri mot nyfigurasjon, som gjerne betegnes som postmodernisme. Motorveibildene gir et monumentalt inntrykk med sitt forenklede, slående formspråk på store lerreter. De har gjerne en kontrast mellom menneskeskapt, presumptivt trygg vei og mørk uberegnelig natur på hver side. Veien blir et oppholdssted, men også et sted hvor man forflytter seg raskt. Veien er menneskeskapt, men menneskene er fraværende, noe som gir en ødslig følelse. Naturen rundt blir noe man ser på en viss avstand, man er ikke i denne naturen, den flimrer forbi. Motivene i motorveiscenene er hovedsakelig hentet fra Øst-Norge. Årstidene kan veksle og likeledes tidspunktet på døgnet, men ut over dette er det vanskelig å stedfeste scenene. Slik kunne de kritiseres for å være hurtige og unyanserte i oppfatningen. Men egentlig dreide det seg ikke om naturinnlevelse eller søken etter landskapets identitet. Egentlig uttrykker veimotivene Kjærs opplevelse av å ikke høre til noe sted, og denne følelsen av fremmedgjorthet kan skyldes barndommens stadige oppbrudd som følge av familiens mange flyttinger. S. 63.