Auksjon onsdag 24. november 2021 kl 18:00
Wold, Roar(1926-2001)
Komposisjon 1976/77

Olje på lerret
126x88
Signert og datert på baksiden av lerretet: Roar Wold 1976/77

Signert på baksiden, på blindrammen: Roar Wold

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Auksjonert onsdag 24. november 2021 kl 18:00

Tilslag NOK 85 000