Auksjon onsdag 24. november 2021 kl 18:00
Rian, Johs.(1891-1981)
Komposisjon 1981

Olje på lerret, oppklebet på plate
33x41
Signert og datert nede t.v.: J Rian 81

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert onsdag 24. november 2021 kl 18:00

Tilslag NOK 75 000