Auksjon torsdag 2. juni 2022 kl 18:00
Skredsvig, Christian(1854-1924)
Jupsjøen 1902

Olje på lerret
94x120
Signert og datert nede t.h.: Chr. Skredsvig. 1902

Ref. FSS456, 8 kjente utgaver av Jupsjøen med fisker fra 1901 til 1912. Dette maleriet kommer i tillegg til de som står oppført i FSS, og bør være nummer IV i henhold til dateringen. Man vet dermed om 9 utgaver av maleriet med fisker.

Utstilt:

Nordische Kunst Ausstellung 1902 im Kaiser-Wilhelm-Museum im Krefeld am Rhein, Tyskland med tittel: "Waldsee" (Skogsvann).

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Auksjonert torsdag 2. juni 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 840 000