Auksjon torsdag 2. juni 2022 kl 18:00
Storstein, Aage(1900-1983)
Badende gutter 1929

Olje på lerret
120x97
Signert og datert nede t.h.: Aage Storstein. -29

Påtegnet med tittel på lapp på baksiden av lerretet.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert torsdag 2. juni 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 1 250 000

Solgt for NOK 1 250 000

LITTERATUR: Åse Ødegaard: «Aage Storstein (1900-1983) En billedbygger i norsk kunst», Oslo 1992, ill. nr. 62, avbildet s. 73.

Kubismen ble innledet i 1907 med Kvinnene fra Avignon av Pablo Picasso fra 1907. Figurene i bildet tar opp hele plassen og er plassert helt opp i flaten. Han bretter ut figurene for å få forskjellige vinkler i samme bilde, og bryter dermed med sentralperspektivet. Fargeplanene forskyves i forhold til hverandre og gir figurene plass.

Etter dette ble maleriet aldri det samme som det hadde vært siden renessansens tid. Nå skulle naturen representeres, ikke kopieres.

Storstein var en av de mest markante norske kunstnerne som kom til å arbeide med det man kan kalle billedbygging. Dybde, rom og bevegelse skulle uttrykkes ved forskyvninger av linjer og fargeplan. Motivet skulle nøkternt gjøres rede for på billedflaten.

Som flere andre kunstnere, bl.a. Edvard Munch, Jean Heiberg og Paul Cézanne, var også Storstein opptatt av bademotivet. I «Badende gutter» (62) er han influert av Picassos tunge former slik sistnevnte praktiserte dem i 1920-årene, da figurene får en skulptural utforming. S. 72.