Auksjon torsdag 2. juni 2022 kl 18:00
Storstein, Aage(1900-1983)
Badende gutter 1954-68

Olje på lerret
119x119
Signert nede t.h.: Storstein.

Dobbelsignert, påtegnet med tittel og datert av kunstneren på baksiden av lerretet.
Også påtegnet: kat.nr. 137 II

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo 1958, kat.nr. 85.
Kunstnernes Hus, Oslo 1969, kat.nr. 88.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert torsdag 2. juni 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 400 000

LITTERATUR: Åse Ødegaard: «Aage Storstein (1900-1983) En billedbygger i norsk kunst», Oslo 1992, ill. nr. 67, avbildet s. 75.

Billedtekst til Badende gutter:

Figurkomposisjon med 4 figurer. Påbegynt høsten 1953 og gjordt ferdig første gang 13/4-1954. Deretter ommalt 1955, 1957 og fullført for andre gang i 1958. Omarbeidet igjen 1968. S. 75.