Auksjon torsdag 2. juni 2022 kl 18:00
Erichsen, Thorvald(1868-1939)
Fra Gausdal

Olje på lerret
65x81
Signert nede t.h: Thv. E

Signert og påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen: "Thv Erichsen, Fra Gausdal".

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert torsdag 2. juni 2022 kl 18:00

Usolgt

I Erichsens komposisjoner sees ofte en konsentrasjon av volum. Teknisk er hans malemåte preget av fargens effekt og strøkenes rytme slik som i impresjonismen. Erichsens nye behandling av landskapsgenren, flyttet denne typen motiver ut av nasjonalromantikken og inn i det moderne formspråket. Erichsen balanserer en gryende oppløsning av motivet, uten å gå på akkord med den sanselige opplevelsen av natur og landskap gjennom lyset og fargens effekt. Blant Erichsens malerier, finner vi noen av de mest betydelige bidrag til norsk modernistisk kunst fra begynnelsen av 1900 tallet.