Auksjon onsdag 1. juni 2022 kl 10:00
Tobiasse, Théo(1927-2012)
Innbildningen av en stille sang

Litografi
Lysmål: 72x54, Motivet: 70x51
Signert nede t.h.: Th Tobiasse

Nummerert nede t.v.: 61/150
Påtegnet med tittel på fransk i trykket: Le chant du silence devant l'imaginaire

Vurdering
NOK 3 000–4 000

Auksjonert onsdag 1. juni 2022 kl 10:00

Tilslag NOK 1 000