Auksjon onsdag 1. juni 2022 kl 10:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Uten tittel

Litografi
Arket: 45x59,5 Motivet: 39x48
Signert nede t.h.: Inger Sitter

Nummerert nede t.v.: 10/100
Fra mappe for Norges Skiforbunds landslotteri 1981.

Inger Sitter, Grafikk - Oeuvrekatalog nr. 79.

Uinnrammet.

Vurdering
NOK 6 000–8 000

Auksjonert onsdag 1. juni 2022 kl 10:00

Tilslag NOK 8 000