Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Dr. Max Linde

Radering trykket i svart på tykt Japanpapir
Arket: 537x410 mm Motivet: 324x224 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1902
Woll 210.

Vurdering
NOK 50 000–70 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Tilslag NOK 45 000