Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Gustav Schiefler

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 450x313 mm Motivet: 235x185 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1905-06
Woll 263.

Vurdering
NOK 50 000–70 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Tilslag NOK 45 000