Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Måneskinn. Natt i Saint-Cloud

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 501x405 mm Motivet: 309x251 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1895
Woll 17.

Vurdering
NOK 500 000–600 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Tilslag NOK 500 000