Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kristiania-Boheme I

Radering trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 325x405 mm Motivet: 208x285 mm
Usignert

1895
Woll 15.

Vurdering
NOK 100 000–120 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Tilslag NOK 90 000