Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Tête-à-tête

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt japanpapir
Arket: 309x415-417 mm Motivet: 205x315 mm
Signert og nummerert med blyant nede t.h.: Edvard Munch 9.

1894
Woll 9 III b.

Fra Meier-Graefe-mappen. Trykket i 1895 av Angerer. Luksus-utgaven trykket i 10 eksemplarer fra den uforstålede platen på japanpapir, alle nummerert og signert av kunstneren. Se Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012, s. 43.

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Usolgt