Auksjon tirsdag 29. november 2022 kl 18:00
Heramb, Thore(1916-2014)
Ventetid 1982

Olje på lerret
114x213
Signert og datert nede t.v.: Th. Heramb 82

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen. Påtegnet med annen tittel samme sted: "Advent I".

Utstilt:

Kunstnerforbundet, Oslo 1992, kat.nr. 4.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 240 000