Auksjon onsdag 14. desember 2022 kl 18:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Komposisjon med figurer 1973

Fargelitografi med tekst
Arket: 37,5x61, Motivet: 31x39
Signert nede t.h.: Inger Sitter Gunnar Larson

Nummerert nede t.v.: 89/300
Samarbeidsprosjekt mellom Inger Sitter, Oslo, og Gunnar Larson, Stockholm.

Inger Sitter, Grafikk - Oeuvrekatalog nr. 80

Vurdering
NOK 2 000USD 200EUR 200

Auksjonert onsdag 14. desember 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 1 700