Auksjon onsdag 14. desember 2022 kl 18:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Uten tittel

Etsning, fargeakvatint
Arket: 50x65,5, Motivet, 29x41
Signert nede t.h.: Inger Sitter

Dedikasjon nede t.v.

Annen versjon av Inger Sitter, Grafikk - Oeuvrekatalog nr. 33

Vurdering
NOK 5 000–7 000USD 500–700EUR 500–700

Auksjonert onsdag 14. desember 2022 kl 18:00

Usolgt