Auksjon onsdag 14. desember 2022 kl 18:00
Winge, Sigurd(1909-1970)
Frise II 1955

Radering
Arket: 39x119,5 Motivet: 30x108,5
Signert og datert nede t.h.: Sigurd Vinge -55

Påtegnet nede t.v.: tirée par l'artiste

Trykket på to ark.

Askeland, Galleri KB nr. 40.

Uinnrammet.

Vurdering
NOK 5 000–6 000USD 500–600EUR 500–600

Auksjonert onsdag 14. desember 2022 kl 18:00

Usolgt