Auksjon torsdag 8. juni 2023 kl 18:00
Balke, Peder(1804-1887)
Landskap med foss

Olje på papir, montert på plate
124x112,5
Usignert

Veggpanel fra Presterød gård, Tønsberg, ca. 1860.

Vurdering
NOK 600 000USD 54 700EUR 51 000

Auksjonert torsdag 8. juni 2023 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Dr. philos. Knut Ljøgodt: "Sublime North", The Gundersen Collection, 2020.

Øyvind Kirsebom Strandman: Presterød gård 1616-2017.

Nkl.no og Snl.no.

Dette store maleriet "Landskap med foss" har vært ett av åtte malerier i storsalen på Presterød gård i Tønsberg. I 1847 hadde kammerherre Nicolai Krog Oscar von Munthe av Morgenstierne (1822-1908) kjøpt gården. Kammerherren var opptatt av sin sønns kunstneriske evner og tilkalte Balke som læremester. Peder Balke skal ha oppholdt seg en tid som gjest på gården omkring 1860, og han fikk da oppdraget med utsmykningen av storsalen.

Det har vært flere eiere på Presterød gård. Birger Martin Kirsebom (1863-1938) kjøpte gården i 1914. Gården gikk i arv i denne familien i fire generasjoner til siste eier solgte i 2017. Hovedhuset ble revet i 1963 og erstattet av to våningshus. Det er nå 4 boligblokker på det som en gang var Presterød gård. Men, maleriene ble tatt ned i 1963, konservert av riksantikvaren og tatt vare på av familien. 2 av dem er i dag i The Gundersen Collection, 1 er i Haugar Vestfold Kunstmuseum, 1 i Harmonien i Tønsberg og 1 i privat eie. 3 av arbeidene er fremdeles i familiens eie, og dette "Landskap med foss" er ett av dem.

Peder Balke var kjent for sine utsmykninger av storgårder. Som det står i Nkl:

Fra St. Hans 1833 til over vinteren 1834 hadde Balke oppholdt seg på Toten. I denne tiden dekorerte han stuene på storgårdene Dyhren (brent 1978), Rognstad, Billerud og Vestre Balke med landskaper og panoramaer, bredt og flytende malt direkte på panelet. Dels er det hjemlige motiver av selve gårdene med omgivelser, dels mer fantasifulle skogs- og fossebilder, men særlig motiver fra Nord-Norge.

Balke har med sine versjoner av det norske landskap skapt noe av det ypperste vi har i norsk høyromantikk.

Peder Balke nådde et malerisk høydepunkt i 1860-årene, som det står i Snl, da han skapte visjonære naturscenerier med en sterk dramatisk nerve, utført i en begrenset fargeskala med en teknisk virtuositet av utpreget dekorativ karakter.

-Nini Eitzen