Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Tête-à-tête (1894)

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt japanpapir
Arket: 309x415-417 mm, Motivet: 205x315 mm
Signert og nummerert med blyant nede t.h.: Edvard Munch 9.

Woll 9 b) III

Fra Meier-Graefe-mappen. Trykket i 1895 av Angerer. Luksus-utgaven trykket i 10 eksemplarer fra den uforstålede platen på japanpapir, alle nummerert og signert av kunstneren. Se Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012, s. 43.

Vurdering
NOK 200 000–300 000USD 18 600–27 900EUR 17 000–25 600

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Usolgt