Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Leende kvinne med utslått hår (1916)

Radering trykket i grønnsvart på gulhvit velin
Arket: 310x220 mm, Motivet: 130x90 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet og datert med blyant nede t.h.: Forsøgstryk 1916

Woll 558

Vurdering
NOK 80 000–100 000USD 7 400–9 300EUR 6 800–8 500

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Usolgt