Auksjon onsdag 5. juni 2024 kl 18:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Måneskinn

Olje på lerret
65x81
Signert nede t.v.: Frits Thaulow

Utstilt:

Galerie Georges Petit, Paris "Frits Thaulow" 5-31 Januar 1917

Vurdering
NOK 200 000–300 000USD 18 800–28 300EUR 17 400–26 000

Kommer for salg onsdag 5. juni 2024 kl 18:00

Registrering for budgivning

Registrering for budgivning er nødvendig. Forhåndsbud og telefonbud må være oss i hende senest tre timer før auksjonen starter.

Måneskinn i Beaulieu. Denne tittelen er feil og er hentet fra katalogen for Minneutstillingen i Kunstnernes Hus i 1933, nr 87, da en pastell med samme motiv, men mindre (44 x 53 cm) ble utstilt under året 1903. Thaulow var i Beaulieu i Sydfrankrike det året, men denne typen landsbybilder er malt i landsbyer omkring Dieppe cirka 1895. Undertegnete har foreslått Arc-la-Bataille, men heller nå mere til Berneval-le-Grand eller Berneval-le-Petit for stedet.

Dette oljebildet er egentlig et «viktigere» verk enn pastellen og ikke bare fordi det er større, men også fordi det har vært på to viktige auksjoner og utstillinger, nemlig auksjonen over etterlatte arbeider hos Georges Petit & Cie i Paris i mai 1907 og på den store Thaulow-utstillingen samme sted i januar 1917. For 1917-utstillingen er det relativt nylig dukket opp fotografier fra utstillingen og også den sjeldne katalogen som har titler, størrelser og eierbetegnelser (i kode basert på initialer).  Disse to kataloger gir noen av de beste provenienser man kan ha, mens den norske katalogen fra 1933 er relativt verdiløs på grunn av tallrike feil og mangler.

Pastellen ble sist solgt hos Grev Wedels Plass Auksjoner 27/11-2007, nr. 40.

Auksjonen i mai 1907 gir oljebildet tittelen «Une Rue au clair de lune», angir størrelsen til 65 x 81 cm og har en beskrivelse på fransk på syv linjer som legger vekt på de «romantiske» elementer (det spaserende paret, månelysets stemningsskapende effekter etc).

På auksjonen ble det solgt til Thaulows kunsthandler Georges Petit selv og til en høy pris (F. 4.700) som nr. 42. Priser og kjøpere er angitt i en katalog som tilhører Bibliothèque Nationale, Paris.

Det er gjengitt i katalogen i den fornemme fotogravyr-teknikken på en helside, noe som bare skjedde med de beste bildene.

Utstillingen i januar 1917 midt under første verdenskrig inneholder bilder i fransk eie og tok nok sikte på å fremheve den franske kultur og status i Europa, der Thaulow franske motiver var noe de var stolte av.

I katalogen er det nr. 14 med tittel «Les Maisons du Village, clair de Lune», angis å måle 62 x 85, kan ses på veggen på et av fotografiene og tilhører Mademoiselle G. (Ikke nærmere identifisert). Hun eier også et annet maleri (nr. 15).

Det finnes en god fargereproduksjon av bildet (53 x 66 cm), som kan være spredd i et stort opplag.

Også Christian Krohg hadde sans for Thaulows bilde, og da han besøkte Thaulow i Dieppe i 1897 malte han en kopi av bildet signert slik «Copi efter Frits Thaulow af C. Krohg».

Denne ble solgt på en auksjon hos Blomqvist i desember 1986 (nr. 89).

Vidar Poulsson (Mag.art.)

GWPA retter en stor takk til Mag.art. Vidar Poulsson for nye opplysninger om maleriet.