Auksjon tirsdag 6. november 2001 kl 18:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Losbåten går ut 1874

Olje på lerret
75x113
Signert og datert nede t.h.: Frits Thaulow. 1874.

Vurdering
NOK 400 000

Auksjonert tirsdag 6. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 291 500

LITTERATUR: Vidar Poulsson: "Thaulow, Johan Fredrik (Frits eller Fritz)", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 4, s. 196-203.

Frits Thaulow var elev av Hans Fredrik Gude i Karlsruhe to vintre i 1873 til 1874 og 1874 til 1875. Noe av det tidligste man har fra Thaulows hånd er en liten samling oljestudier antagelig fra 1872. De gir inntrykk av å være påvirket av Hans Gudes kystbilder i sin lette og luftige karakter, og sannsynligheten taler for at Thaulow hadde truffet ham i Norge, da Gude dette året malte studier langs Sørlandskysten. Det må være denne tidlige kontakten faren hentyder til, når han i et brev til sønnen 1872 skriver at: "Jeg vil kun kort sige, at Stormesteren Hans Gudes Bifald ikke har overrasket mig". Frits Thaulow var i denne tidlige perioden av sin kunstneriske karriere sterkt influert av Gudes kunst. Det var i samtiden helt vanlig, nærmest opplagt, i denne tiden før realismens gjennombrudd, for Gudes kunst ble sett på som forbilledlig, og han hadde mange elever. I studietiden i Karlsruhe hos Gude oppfattet Thaulows medelever ham som en seriøs kunstner. Maleren Frederik Collett skriver at "jeg i det hele er tilbøielig til at underskrive Sindings Dom, i "at Thaulow er den eneste her som duer Noget"". Poulsson beskriver et bilde av Thaulow fra 1875 som gjenspeiler Gudes påvirkning: "Marine med opptrukket båt" viser hvor langt Gudes innflytelse kunne strekke seg, med sin blanding av idyll og drama og hovedvekten på komposisjonen. Det skal også ha vært Gude som henviste ham til fargen som det element i kunsten som spesielt lå for ham. Dette store marinebildet fra 1874, hvor påvirkningen fra Gude er tydelig, har før bare vært kjent gjennom en studie. Her kan man se hvilken vekt som ble lagt på en samlende komposisjon og et helhetlig fargeinntrykk. Lysføringen bidrar til å dramatisere motivet med den lille losskøyten som manøvrerer mellom klipper i frådende sjø mot skuten som ligger til havs og venter på assistanse. Bildet må regnes som et betydelig verk fra denne tidlige Gude-påvirkede tiden i Thaulows kunst.