Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 19:00
Rian, Johs.(1891-1981)
Renen

Olje på plate
54x46
Signert nede t.h.: J Rian

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Magne Malmanger: "Johs. Rian", Kunsten idag, nr. 3, 1964, variant med tittel Rensdyret, fra 1932, avbildet s. 7.
Gunnar Groven: "Bonden som måtte bli maler", Johs. Rian, Oslo 1994, versjon med tittel Rensdyret, fra 1923, avbildet s. 14.

Johannes Rian vokste opp på gården Skistad i Namdalen. Han var nummer tre av ti barn. Groven omtaler versjonen av bildet som er avbildet i boken fra 1994 som følger: I den store søskenflokken på Skistad var det et tvillingpar. Den ene av tvillingene døde straks, og tradisjonen vil ha det til at bildet, med mor og barn i forgrunnen, forestiller Rians mor som forteller et av de andre barna, kanskje den sensible Johannes, om brorens bortgang – billedlig fremstilt ved at det døde barnet rir bort på et hvitt reinsdyr. Forestillingen var ikke så underlig. Rein var det mye av i Namdalsfjella den gangen, og det var liksom noe vagt og uvirkelig ved reinen og reinfolket. S. 15.