Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne

Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 19:00

Store sal

Fjell, Kai (1907-1989)
Auksjonen er slutt 1934

Olje på lerret
141x142
Signert og datert nede t.h.: Kai Fjell 34

Påtegnet med tittel og signert på baksiden av lerretet.

UTSTILT:

Kunstnernes Hus, Oslo 1990, kat.nr.17. Galleri F15 og Drammen Museum 2001, kat.nr. 23.

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 19:00

Vurdering
NOK 700 000–1 000 000

Usolgt

LITTERATUR: Inger Eri: "Sunkne stjernebilder", Kai Fjell, utstillingskatalog Galleri F15 og Drammen Museum 2001, kat.nr. 23, avbildet s. 36.

1930-årene står i norsk historie som en meget vanskelig periode for det man kan kalle "den vanlige mann". "De harde 30-åra" er blitt et begrep. Kai Fjell kjente selv til hva disse vanskelighetene kunne føre til fra personlig erfaring og fra mennesker han hadde rundt seg. Kai Fjells billedverden ble i denne tiden sterkt påvirket av hans erfaringer, han ville få frem menneskers kår og hva mennesker under slike fortvilte forhold kunne bli drevet til. Under tittelen: Tidlig på 1930-tallet: Psykologi og tendens skriver Inger Eri at Kai Fjells menneskemotiver i denne tiden er den redde, den ensomme eller utstøtte. S. 8. Videre skriver hun: Også bøndene ble rammet av de generelt dårlige tidene på 1930-tallet. Antallet tvangsauksjoner nådde en topp i 1933. Nordby gård kom seg så vidt unna tvangsauksjon, og det lykkes moren å kjøpe gården tilbake. "Auksjonen er slutt" (1934) (s 36) skildrer sannsynligvis dette minnet fra barndommen, der man er i gang med å rydde på plass husgeråd, møbler og husdyr som nettopp har vært lagt ut for salg. Tre ungdommer er plassert i bildets ytterkanter. De er på vei tilbake til husene med sine eiendeler; fisk i en bolle, en geit i bånd og vasen som skal på sin vante plass. Imens står en gruppe voksne sammen i bildets midte, i tunet, tynget av det de nettopp har vært gjennom. S. 9.