Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Vampyr II

Fargelitografi og fargetresnitt på brunlig papir
Arket: 583x727 mm Motivet: 383x551 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1895/1902. MM G 567. Sch.nr. 34. Woll nr. 41.
Trykket i grønt, blått, gult, rødt og svart. Papiret er dublert.
Kopi av registreringsbekreftelse fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 250 000–300 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 400 000

Vampire II
Colour-lithograph and colour-woodcut printed on brown paper
Sheet: 583x727 mm Image: 383x551 mm
Signed in pencil lower right: Edv. Munch
1895/1902. MM G 567. Sch.no. 34. Woll no. 41.
Printed in green, blue, yellow, red and black.
Glued to a support sheet.
Certificate Confirmation from the Munch-museet follows.