Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Paul Cassirers datter

Radering i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 492x379 mm Motivet: 378x282 mm
med platetone Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Påtegnet med blyant med trykkerens signatur nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1906. MM G 118. Sch.nr. 248. Woll nr. 278. Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 40 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 39 000

Schiefler anfører feilaktig at modellen var Bruno Cassirers datter (Tochter Br. C). Koldnålen er, imidlertid, et portrett av Suse (Suzanne Aimée) Cassirer (født ca. 1894), som var datter av Paul Cassirer og hans første kone.

Paul Cassirer's Daughter
Intaglio print printed in black on medium thin cream wove with surface tone
Sheet: 492x379 mm Image: 378x282 mm
Signed in pencil lower right: Edv. Munch
Annotated in pencil with the printer's signature lower left: O Felsing Berlin gdr.
1906. MM G 118. Sch.no. 248. Woll no. 278.
Certificate of Registration from the Munch-museet follows.

Schiefler indicates incorrectly that the model was Bruno Cassirer's daughter (Tochter Br. C). The drypoint is, however, a portrait of Suse (Suzanne Aimée) Cassirer (born ca. 1894), who was the daughter of Paul Cassirer and his first wife. Woll, p. 225.