Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Madonna 1895

Litografi i svartpå gråli papir, oppklebet på tykk
Arket: 639x481 mm Motivet: 605x442 mm
kartong Signert og datert med blyant nede t.h.: E Munch 95

1895. MM G 194. Sch.nr. 33. Woll nr. 39. Papiret har skader langs kantene. Registreringsbevis fra Munch-Museet medfølger.

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 355 000

Madonna
Lithograph printed in black on greyish paper, glued on a support cardboard
Sheet: 639x481 mm Image: 605x442 mm
Signed and dated in pencil lower right: E Munch 95
1895. MM G 194. Sch.no. 33. Woll no. 39.
The paper has defects along the edges.
Certificate of Registration from the Munch-museet follows.