Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Studiehode

Olje på lerret
455x320 mm
Usignert

Påtegnet på baksiden på blindrammen: "Edvard Munch: Studiehoved". Maleriet er registrert som et originalarbeid av Jan Thurmann-Moe i 1967. Han antar at maleriet er malt i 1882 til 1883. Kopi av uttalelse medfølger.

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 250 000

LITTERATUR/LITERATURE: Arne Eggum: "Munch,Edvard", Norsk kunstnerleksikon, bind 2, Oslo 1983, s. 979-993.

Både i format, teknikk og motiv ligner dette bildet på andre bilder av Edvard Munch fra samme tid. I 1880 bestemte Edvard Munch seg for å bli maler. Han var fra 1881 elev ved Tegneskolen under Julius Middelthun. Fra høsten 1882 leide han atelier i "Pultosten" på Stortings Plads og fikk korrektur av Christian Krohg. Av Munchs arbeider fra denne tiden utmerker seg særlig en stor gruppe studiehoder som vitner om en utpreget evne til sikker karakteristikk. De unge kunstnerne i "Pultosten" tok gjerne inn modeller rett fra gaten, gamle menn og kvinner, merket av livet. De brukte også hverandre som modeller. Ved siden av Hans Heyerdahl ble Chr. Krohg, med sin bakgrunn i tidens mest avanserte tyske maleri, og Frits Thaulow med sin franskinspirerte naturalisme, Munchs fremste forbilder. S. 980.

Study of a head
Oil on canvas, 455x320 mm
Unsigned
Annotated on the back, on the strainer: "Edvard Munch: Studiehoved". The painting is registered as an original work of the artist by Jan Thurmann-Moe in 1967. He suggests the painting was painted 1882-1883. Copy of the statement follows.

Both in format, technique and motif this picture resembles other pictures by Edvard Munch from the same period. In 1880 Edvard Munch decided to become a painter. He was a student at Tegneskolen under Julius Middelthun. From the autumn 1882 he hired a studio in "Pultosten" på Stortings Plads and was corrected by Christian Krohg. Among Munch's works from this period there is a great many studies of heads that tells of a profound capability to render a precise characterization. The young artists in "Pultosten" collected their models from the streets, old men and women, marked by life. They also used each other as models. Apart from Hans Heyerdahl, it was Chr. Krohg, with his background in the most advanced german painting of the time, and Frits Thaulow with his french inspired naturalism, who inspired Munch the most. P. 980.