Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Arbeider med bart

Radering i bruntonetsvart på middels tykt gulhvitt
Arket: 640x470 mm Motivet: 495x322 mm
papir Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant med trykkerens signatur nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
Påklistret lapp på baksiden av arket: Tilhørt Harry Fetts samling.
1903. MM G 96. Sch.nr. 201. Woll nr. 233 c. Meget pent eksemplar. Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 50 000–70 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 40 000

Worker with Moustache
Intaglio print printed in brown-toned black on medium heavy cream wove
Sheet: 640x470 mm Image: 495x322 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
Annotated in pencil with the printer's signature lower left: O Felsing Berlin gdr.
1903. MM G 96. Sch.no. 201. Woll no. 233 c.
Label on the verso: Tilhørt Harry Fett's samling.
Very fine impression.
Certificate of Registration from the Munch-museet follows.