Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Hagen

Radering i bruntonet svart på middelstykt gråhvitt papir
Arket: 568x715 mm Motivet: 446x555 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Påtegnet med blyant med trykkerens signatur nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1902. MM G 87. Sch.nr. 188. Woll nr. 220. Meget pent eksemplar. Fra Lindemappen. Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 98 000

The Garden
Intaglio print printed in brown-toned black on medium heavy greyish-white paper
Sheet: 568x715 mm Image: 446x555 mm
Signed in pencil lower right: Edv. Munch
Annotated in pencil with the printer's signature lower left: O Felsing Berlin gdr.
1902. MM G 87. Sch.no. 188. Woll no. 220.
Very fine impression. From the Linde portfolio.
Certificate of Registration from the Munch-museet follows.