Auksjon torsdag 30. mai 2002 kl 20:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Løkken 1886

Olje på mahognyplate
50x39
Signert og datert nede t.h.: 12 Nov 86 FT.

Påtegnet med tittel på baksiden.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert torsdag 30. mai 2002 kl 20:00

Tilslag NOK 180 000

Det har foreløpig ikke vært mulig å identifisere hvor i Kristiania denne Løkken som Thaulow har malt befant seg. Selv bodde Thaulow på Grini gård i Bærum på denne tiden. Han oppholdt seg mye i Kristiania, og den korte form signaturen har, kan antyde at bildet er malt for en nærstående person, en venn eller slektning.
Dette bildet er et typisk bilde fra en dedikert friluftsmalers hånd. Her har Thaulow tatt et tilfeldig utsnitt og malt alle detaljer med skarphet og brukt fargene med dagslysets klarhet. I dette bildet er det en detaljrikhet som nesten grenser til det fotorealistiske. Mesterlig har han også brukt belysningsfargene i alle sine valører. Bildet ånder samtidig av lys og luft, man får inntrykk av at bildet er malt direkte foran motivet. Man skulle male "sant" og ikke prøve å forskjønne. Det innebar for eksempel å male, som her, en trapp og en gårdsplass som er litt ruskete av nedfallent løv.